Charitatívna aukcia 12.9.2023Novinky a príbehy

Divé maky prekročili svoje hranice

Naše občianske združenie po prvýkrát vo svojej histórii organizovalo mládežnícku zahraničnú výmenu. Koncom augusta sa v Bratislave stretli mladí lídri z Bulharska, Litvy, Maďarska, Nórska a Slovenska. Strávili spolu 6 dní (25.-31.8.2017) plných učenia, spoznávania sa a nezabudnuteľných zážitkov. Tento úspešný projekt sa uskutočnil prostredníctvom Erasmus+ a záštitu nad ním prevzal prezident Slovenskej republiky, pán Andrej Kiska.

Deti v programe Divých makov rastú a sami prichádzajú s potrebou odovzdávať niečo svojej komunite. Z tejto iniciatívy vznikol projekt Mladí rómski lídri, v rámci ktorého staršie „divé maky“ vedú workshopy na školách a učia sa advokovať záujmy rómskych detí. V snahe vytvoriť pre mladých lídrov priestor na rozvoj, priniesť im nové podnety a motivovať ich, sme vytvorili projekt zahraničnej výmeny pod názvom „Crossing own borders“. Prostredníctvom vzdelávacej mobility chceme podporiť ich účasť na demokratickom živote v Európe a na trhu práce, podporiť ich jazykové schopnosti, aktívne občianstvo, medzikultúrny dialóg, sociálne začlenenie a solidaritu. Dôležitou súčasťou mládežníckej výmeny je i vzájomné interkultúrne učenie.

Divé maky tak po prvýkrát vo svojej histórii organizovali mládežnícku zahraničnú výmenu. Koncom augusta sa v Bratislave stretli mladí lídri z Bulharska, Litvy, Maďarska, Nórska a Slovenska. Strávili spolu 6 dní (25.-31.8.2017) plných učenia, spoznávania sa a nezabudnuteľných zážitkov. Tento úspešný projekt sa uskutočnil prostredníctvom Erasmus+ a záštitu nad ním prevzal prezident Slovenskej republiky Andrej  Kiska.

 

Program na jednotlivé dni si lídri vopred starostlivo plánovali. Už v prvej prípravnej fáze komunikovali v anglickom jazyku. Zoznamovali sa cez sociálne siete prostredníctvom videí a fotiek. Pred príchodom zahraničných skupín sa i osobne stretli a detailne naplánovali aktivity, ktoré sa rozhodli realizovať. Aby sa účastníci o svojich kultúrach dozvedeli čo najviac, program každého dňa uchopila iná národnosť. Týkal sa vopred stanovených tematických okruhov.

O priebeh prvého dňa sa starala slovenská skupina, pričom hlavnou témou boli Rómovia. Mladí rómski lídri si pripravili prezentáciu spojenú s ochutnávkou tradičných slovenských jedál a pochutín. Úspech zožali bryndzové halušky, slovenské syry,  horalky a kofola!  Pre zahraničných účastníkov vytvorili hru City game Bratislava šitú na mieru. Od Bratislavského hradu si to namierili na námestie Eurovea, kde našich hostí čakalo prekvapenie v podobe festivalu Divých makov, Cigánsky bašavel.

Ďalšie dni boli v réžii zahraničných krajín. Nóri si na tému Tvorivosť a kultúra pripravili najrôznejšie súťaže, hry, vedomostný kvíz, pod ich vedením sa nacvičovali tanečné choreografie. V rámci rovnakej témy nás skupina mladých z Litvy upútala hudobným predstavením a workshopmi. Bulhari všetkých ohromili krásnymi tradičnými krojmi, ktoré ku nám priniesli priamo z Bulharska. Odohrali v nich divadelnú hru, odtancovali folklórne vystúpenie a dokonca ich ostatným i požičali. Ich prezentácia sa týkala témy Inklúzia – rovnosť. Téma maďarskej skupiny bola Rómovia a ostatné menšiny. Maďari nám odhalili ingrediencie tradičných maďarských jedál a priblížili svoju národnú kultúru.

Všetky skupiny sa ku tvorbe programu postavili veľmi zodpovedne. Účastníci spolu strávili plnohodnotné dni plné prednášok, zážitkového učenia, nechýbali ochutnávky národných špecialít, hudba ani tanec. Rozšírili si anglickú slovnú zásobu a nadobudli nové priateľstvá. Okrem množstva skvelých skúseností a zážitkov si účastníci odniesli zo zahraničnej výmeny i certifikát mladých, Youthpass, ktorý im môže pootvoriť dvere do budúcich plánov.

Medzi účastníkmi spočiatku prevládali obavy zo spoločnej komunikácie, no ich jazyková bariéra sa veľmi rýchlo prelomila. I tí, ktorí ovládali anglický jazyk na nižšej úrovni, sa snažili aktívne zapájať do diania okolo seba. Napriek kultúrnym odlišnostiam si k sebe našli cestu a počas celej mládežníckej výmeny medzi nimi prevládala priateľská atmosféra. O tom, že skutočne nadviazali vrelé vzťahy, nás presvedčila aj ich emotívna rozlúčka. Veríme, že s novými zahraničnými priateľmi sa ešte uvidíme a že tento pilotný projekt bude mať svoje ďalšie pokračovanie.