DetiPodporte

Renáta Váradiová

Vek: 16 Talent: tanec Štipendium: 880 €

Mojim koníčkom je najmä spev, ktorému sa príležitostne venujem. Naposledy som zožala veľký úspech na rómskom festivale vo Fiľakove a zvažujem, že sa spevu začnem venovať aj na ZUŠ.

V minulosti som sa venovala už od útleho detstva tancu. Okrem moderného tanca som sa vždy venovala predovšetkým spoločenským tancom. Spolu s mojim tanečným partnerom Adamom sme ako tanečná dvojica získali mnohé úspechy a ocenenia vo svojej kategórii, aj za hranicami Slovenska.

Moji rodičia majú ukončené základné vzdelanie, príležitostne sú zaradení do verejnoprospešných prác v obci. V minulosti si častokrát museli požičiavať peniaze na to, aby mi mohli zaobstarať šaty, topánky a cestovné, aby som sa vedela dostať na nácviky a vystúpenia. Veľmi dobre si uvedomujú, že v dnešnej dobe to človek bez vzdelania nemá jednoduché. Preto robia všetko pre to, aby sa moje sny splnili.

Žijeme v obci Radnovce, v malom rodinnom domčeku, ktorý pozostáva z 2 izieb, kuchynky a sociálneho zariadenia. Mám ešte brata, Augustína. Ten je o rok starší. Študujem prvý rok na Obchodnej akadémii v Rimavskej Sobote. Štúdium v škole mám veľmi rada a nerobí mi problém. Pani triedna profesorka vo mne vidí potenciál a ja ho chcem využiť.

Podpora darcu by mi veľmi pomohla pokryť nielen školské pomôcky ale aj náklady spojené s mojim nástupom na strednú školu. Rovnako by som sa chcela spevu venovať profesionálnejšie s čím súvisia aj zvýšené náklady, na ktoré by mi opäť pomohla podpora od darcu.