Deti

Daniel Bunda

Vek: 21 Talent: študijný talent, občianske práva, informatika

Odmalička ma zaujímal svet okolo seba, už ako dieťa som chcel pomáhať, a byť terapeutom či psychológom. Môj entuziazmus a senzitivita k ohrozeným a citlivým skupinám ľudí mi zostal až do dospelosti. Možno aj vďaka môjmu zápalu a aktivitám som sa neskôr stal ambasádorom pre národné priority „Vzdelanie pre dôstojný život“ a „Znižovanie chudoby a sociálna inklúzia“. Ako ambasádor som mal možnosť prednášať aj na pôde OSN v New Yorku, kde som apeloval na dôležitosť inklúzie a vzdelávania. 

Aktuálne študujem na prestížnej škole LEAF Academy v Bratislave, školu pre budúcich lídrov. Som tiež aktívny dobrovoľný rómsky poradca v programe Vnímaví pre zraniteľných v neziskovej organizácii EDUMA, kde pomáham tvoriť most medzi adoptovanými rómskymi deťmi a ich nerómskymi adoptívnymi rodičmi. 

Mojou ďalšou vášňou si IT technológie. Už ako trinásťročný som sa venoval programovaniu, naučil som sa viac než 5 programovacích jazykov, a založil som si vlastný herný server, pre ktorý som našiel dobŕeho sponzora. Vďaka internetu som sa naučil rozprávať po anglicky a japonsky, aktuálne sa učím nemecký jazyk.

 V budúcnosti túžim študovať na svetovej univerzite USA alebo vo Veľkej Británii, vrátiť sa na Slovensko a zmeniť pohľad majority na Rómov. Väčšinovej spoločnosti treba ukázať, že aj Róm môže byť úspešnou a rovnocennou súčasťou spoločnosti.