Absolventi

Ján Matiaš

JANKOV PRÍBEH

Janko žije v Prievidzi, v rómskej kolónii na okraji mesta, v novovybudovaných nízko-štandardných bytoch v spoločnej domácnosti s rodičmi a ďalšími troma súrodencami. Pochádza z rodinného prostredia, ktoré zápasí so zlou sociálnou situáciou. Jeho mama je na materskej dovolenke a otec pracuje ako murár. Svojich synov v športovej kariére podporujú všetkými svojimi silami a v rámci svojich možností.  Janko ide rovnakou cestou ako jeho brat Števo, ktorý je športovec a judista. Je veľmi snaživý a na tréningy chodí s veľkou radosťou. Vo voľnom čase sa venuje nielen judu, ale aj rôznym iným športom, z ktorých má najradšej futbal. Na svojom konte má už množstvo ocenení. Hodiny juda navštevuje každý deň v týždni. Tréner, pán Škultéty, ktorý Janka prihlásil do Divých makov, ho vníma ako usilovného chlapca a hlavne dobrého zápasníka, ktorý v klube TJ Sokol dosahoval najlepšie výsledky. Janko je veľmi húževnatý a cieľavedomý a od dosiahnutia cieľa ho nič neodradí, čo sa odráža aj na jeho výsledkoch.

Talentovaný judista  si už splnil prvý sen, a to dostať sa do vrcholového klubu juda do VŠC Dukla Banská Bystrica a ako nový cieľa si stanovil dostať sa na Univerzitu Mateja Bela v Banskej Bystrici na Fakultu telesnej výchovy a športu. Po doštudovaní by sa rád stal trénerom.

„Som vďačný každému, kto mi môže pomôcť, aby som mal možnosť ísť na sústredenie. Pomoc od darcov Divých makov si vážim aj preto, lebo len tak sa mi darí zúčastniť sa na medzinárodných súťažiach“, vysvetľuje Janko, v čom mu Divé maky pomáhajú. Strašne rád by si našiel darcu, aby mohol naďalej trénovať a hrať judo. Môžete ním byť vy?

Kontaktujte nás na divemaky@divemaky.sk