Absolventi

Dominika Fedorová

Dominika je veselé, aktívne dievča, v ktorej očiach však zanechala minulosť jej rodiny výraznú stopu. Napriek tomu sa snaží žiť svoj život naplno. **Je výborná speváčka, ktorá spevu venuje všetok svoj voľný čas. **

Po tragickej udalosti, ktorá zastihla jej rodinu a prišla o otca a staršieho brata, žije len s matkou. Jej mamina je nezamestnaná. Snaží sa byť Dominike oporou a zabezpečiť jej všetko potrebné pre úspešnú budúcnosť. Keďže je na všetko sama, vie, že nedokáže zo svojej situácie v plnej miere poskytnúť svojej dcére to, čo potrebuje k rozvoju talentu a získaniu, čo najlepšieho vzdelania. Dominika však dokazuje svojou usilovnosťou, že si svoju šancu na úspech zaslúži. Podľa učiteľov je veľmi muzikálna, čisto intonuje, a rýchlo sa učí nové skladby. Pravidelne navštevuje zbor miestneho pastoračného centra, v ktorom spieva. Chodí na rôzne spevácke súťaže v rámci okresu, ktoré často vyhráva. Aj keď je pre Dominiku spev naozaj všetkým, uvedomuje si, že ak chce v živote niečo dokázať musí sa nielen snažiť, ale aj vzdelávať.

Pomocnú ruku hľadá práve v programe Divé maky. Na to, aby sa mohla v plnej miere vzdelávať a rozvíjať jej hľadáme ochotného darcu, ktorý by ju mohol v jej štúdiu podporiť. Mohli by ste to byť vy?

Kontaktujte nás na divemaky@divemaky.sk

ĎAKUJEME!