Deti

Kamila Mitrášová

Som Kamila a reprezentujem rómsku kultúru viacerými spôsobmi.  Študujem na konzervatóriu v Košiciach a potom chcem študovať na VŠMU, aby som jedného dňa mohla pokoriť dosky SND:)  Momentálne však na to nemám vytvorené podmienky. Pochádzam zo sedemčlennej rodiny a so svojimi súrodencami máme len jednu izbu. Obaja naši rodičia sú nezamestnaní, no všetkých nás učia, že vzdelanie je dôležité, aj keď nás nedokážu dostatočne finančne podporiť. Rozhodla som sa preto rozvinúť nielen svoje vlastné vzdelanie a nadanie, ale do budúcna mám ambíciu vytvoriť čo najlepšie podmienky pre kvantum ďalších rómskych detí. Chcem, aby rómske deti vedeli, že na sebe musia pracovať. Aby som mohla uskutočniť svoje plány a plnohodnotne sa venovať divadlu, potrebujem ako herečka na istú dobu svojho darcu – režiséra, ktorý ma usmerní a pomôže mi.

Môžete mi prispieť na stravné, školské pomôcky, aktivity divadla, mentoring či moju účasť na aktivitách Divých makov.

Každé euro sa počíta a pomôže.

Ďakujem!