Absolventi

Anabela Patkolová

Anabela je nesmierne talentované 18 ročné dievča, ktoré svoje schopnosti predvádza od útleho veku. Už v roku 2008 sa predstavila celému národu v súťaži Slovensko má talent, kde ohúrila porotu a divákov. No začiatky jej talentu siahajú už do útleho veku, kedže prvé ocenenia zo súťaží začala zbierať ako šesťročná. Od vtedy nazbierala mnohé ocenenia a obsadila prvé priečky na mnohých súťažiach na Slovensku aj v zahraničí.

Už pred niekoľkými rokmi sa stala mimoriadnou študentkou na Štátnom konzervatóriu. Anabela má skutočne výnimočný talent a jej ciele a perspektíva siahajú ďaleko. Má v sebe vytrvalosť, talent a skromnosť s ktorými ich má veľkú perspektívu dosiahnuť. Pri jej hudobnom nadaní je však ďalší rozvoj a napredovanie mimoriadne nákladné. Rodičia sú obaja hudobníci a hudbou sa aj živia – mama ako pedagogička na konzervatóriu v Bratislave a otec pôsobí v Slovenskej filharmónií. Vždy sa snažili zabezpečiť pre Anabelu to najlepšie vzdelanie. Ako rastie a napreduje, sú však nároky na kurzy a pedagógov pre jednu rodinu mimoriadne finančne vyčerpávajúce. Divé maky predstavujú pre Anabelu aj jej rodinu možnosť ako umožniť ďalší rast a rozvoj obrovského talentu. Vyniká v hre na husle, ale má aj prekrásny hlas. Sme presvedčení o tom, že aj vďaka podpore od darcu a Divých makov, bude Anabela vrcholovou umelkyňou nielen na slovenskej, ale aj na svetovej úrovni.

Ak by ste mohli byť vy mojím darcom, prosím kontaktujte Divé maky na divemaky@divemaky.sk

ĎAKUJEME