Novinky a príbehy

Čo sa nám podarilo v roku 2018

Rok 2018 bol pre Divé maky výnimočne úspešný, absolvovali sme množstvo aktivít a zapojili sme sa do mnohých projektov, ktoré prispeli k zvýšeniu kompetencií našich štipendistov. Viacerí z našich štipendistov úspešne absolvovali maturitné skúšky, a prijímačky na univerzity, boli prijatí na vysoké školy a získali odborné certifikáty.

Taktiež sa nám úspešne podarilo koordinovať naše štandardné projekty ako štipendijný program, Letná akadémia a festival Cigánsky bašavel, a taktiež sme pokračovali v projekte s názvom Young Roma Leaders – mladí rómski lídri, v rámci ktorého sme absolvovali množstvo aktivít.

Naši mladí lídri (štipendisti Divých makov nad 15 rokov) pokračovali s aktivitami na základných školách. Navštívi sme po druhý krát základnú školu v Spišskom Štvrtku, kde naši mladí inšpirovali svojimi príbehmi a workshopovými aktivitami rómske aj nerómske deti na školách a zároveň zisťovali najväčšie problémy s akými sa mladí pri štúdiu stretávajú.

V spolupráci s neziskovou organizáciou Eduma, sme rozbehli úplne nový projekt – Farby rómskej identity v rámci ktorého sa mladí lídri vytrénovali na prácu s deťmi z náhradných rodín, a mnohým z nich pozitívne ovplyvnili životy.

Rok 2018 bol významný aj tým, že sme sa stali členmi platfotmy – „Mosty z generačnej chudoby“. Veríme že spojením sa s ďalšími organizáciami, ktoré sa venujú podobným témam dokážeme nasmerovať našu pomoc ešte efektívnejšie ako doteraz. V rámci roka 2018 sme začali aj prípravy na nový projekt Mentoring, v rámci ktorého sme prijali a vyškolili nových výborných mentorov.

Tak ako každý rok, aj teraz sa tešíme z úspechov našich máčikov a najmä z tých štúdijných. Či je to úspešné prijatie na strednú či vysokú školu, zlepšenie prospechu, alebo ukončenie štúdia. V roku 2018 sme sa najviac tešili z úspechu nášho dlhoročného „maku“ Janka Demeho, ktorý úspešne odpromoval na medicíne a tiež z našich dvoch maturantiek Janky a Dominiky, ktoré zmaturovali s vyznamenaním a obe aj prijali na kvalitné vysoké školy. Taktiež Miško bol prijatý na dve vysoké školy, z ktorých si bude vyberať a množstvo ďalších sa aktívne pripravuje na maturitné skúšky.