Deti

Tereza Halgašová

Vek: 16 Talent: tanečný, výtvarný, študijný, spev Štipendium: 1012 €

Volám sa Tereza Halgašová a všetok svoj voľný čas trávim tancom, spevom a hudbou. Je to môj život. Tancujem a spievam denne, niekedy aj hneď, keď sa zobudím. Navštevujem aj obecný folklórny súbor, ktorý sa volá Málinčok. Najradšej mám ľudové tance a piesne, ale navštevujem aj krúžok brušných tancov.

Čo sa týka výsledkov v škole, tak domov nosím samé jednotky. Podľa mojej triednej učiteľky som výrazne dobrá študentka, najlepšie mi idú cudzie jazyky a matematika. Taktiež ma zaujíma prednes poézie a prózy. S radosťou sa zúčastňujem rôznych recitačných súťaží. 

Momentálne som sa rozhodla pokračovať v štúdiu na Strednej zdravotníckej škole v Lučenci. 

Vo voľnom čase veľmi rada kreslím, hlavne prírodu, navštevujem aj výtvarný krúžok. Prostredníctvom Divých makov som sa spolu s niekoľkými výtvarne nadanými štipendistami zúčastnila výtvarného workshopu, pod vedením uznávanej výtvarníčky Bári Raklóri v Banskej Bystrici. Na workshope sme vytvorili úžasné výtvarné diela, ktoré boli neskôr vydražené aukčnou spoločnosťou Soga. Výťažok z tejto aukcie putoval do nadačného fondu Divých makov na podporu detí ktoré nemajú svojich darcov, čo ma veľmi teší.

Som šťastná že som súčasťou Divých makov, pretože chcem naďalej rozvíjať svoj talent a dostávať príležitosti na rozvoj môjho vzdelania. Vďaka Divým makom mám pokryté mnohé školské pomôcky a náklady na krúžky, za čo som im veľmi vďačná