Deti

Ondrej Šereš

Vek: 19 Talent: výtvarný a študijný talent, informatika Štipendium: 1817 €

Som Ondrej Šereš a mojou hlavnou záľubou je informatika a technika, venujem sa oprave počítačov, grafickým návrhom a multimediálnej tvorbe. Navštevujem tiež výtvarný odbor na ZUŠ vo Fiľakove, kde sa venujem grafike, editovaniu videí, fotiek a kresbe. Podarilo sa mi získať viaceré ocenenia, napríklad Zlaté pásmo v rámci témy architektúra či 2. miesto v kategórii filmovej tvorby, v Žiari nad Hronom.

Prostredníctvom Divých makov som sa spolu s bratom a niekoľkými výtvarne nadanými štipendistami zúčastnili výtvarného workshopu pod vedením uznávanej výtvarníčky Bári Raklóri v Banskej Bystrici. Na workshope sme vytvorili úžasné výtvarné diela, ktoré boli neskôr vydražené aukčnou spoločnosťou Soga. Výťažok z tejto aukcie putoval do nadačného fondu Divých makov na podporu detí, ktoré nemajú svojich darcov, čo ma veľmi teší.

Škola ma veľmi baví, minulý školský rok som dosiahol prospech s vyznamenaním. Pani učiteľka o mne hovorí, že som snaživý a svedomitý žiak, ktorý rád pomáha aj slabším spolužiakom.

Spolu s mamou a starším bratom, ktorý je taktiež štipendistom v Divých makoch, žijeme v skromných podmienkach, v byte vo Fiľakove. Mojím snom je študovať a tým si zabezpečiť lepšiu budúcnosť. Chcel by som sa stať počítačovým grafikom a neskôr architektom. Prial by som si absolvovať štúdium v zahraničí, keďže mi idú dobre aj cudzie jazyky – anglický, nemecký, český aj maďarský.