Deti

Monika Cicková

Vek: 15 Talent: študijný Štipendium: 1 670 

Volám sa Monika Cicková, mám 15 rokov a spolu s mojimi rodičmi a 5 sestrami bývame vo vylúčenej lokalite Zvolena – Pustý hrad. Bývame v ťažko obývateľnom bytovom dome, ktorý pred niekoľkými rokmi vyhorel a má narušenú statiku. Moja mamina sa stará o moje mladšie sestry a otec pracuje na dohody.

Napriek neľahkej situácii sa nás mama snaží od malička viesť k vzdelaniu. Od začiatku školskej dochádzky dosahujem vynikajúce študijné výsledky, hoci sa do školy pripravujem a učím v podmienkach, ktoré si moji spolužiaci nedokážu predstaviť. 

Aj vďaka podpore mojich rodičov a mojim vynikajúcim výsledkom v škole som bola nedávno prijatá na gymnázium C.S. Lewisa v Bratislave, kde som získala aj štipendium.

Mojím snom je študovať medicínu a stať sa lekárkou. Zmeniť prostredie, v ktorom vyrastám na lepší svet a vzdelaných ľudí. 

Vďaka komunitnému centru, kde chodím do tanečného súboru Romano Jilo a aktivitám na škole v rámci projektu Nadácie Pontis – „Budúcnosť Inak“, mám možnosť rozvíjať sa hneď vo viacerých smeroch. 

Pokiaľ budem chcieť pokračovať v štúdiu na gymnáziu, bude to predstavovať pre moju veľkú rodinu zvýšené náklady.

Finančnú podporu by som chcela použiť na cestovné náklady (doprava do školy), stravné, výdavky spojené s učebnými pomôckami, potrebnou literatúrou a mentoringom.