Deti

Jana Plešková

Vek: 21 Talent: študijný a divadelný talent Štipendium: 1177 €

Som Jana Plešková a od útleho detstva ma bavilo čítať knihy. Časom ma chytilo aj písanie vlastných poviedok a básní, píšem v slovenskom aj rómskom jazyku. Vďaka mojej čitateľskej a „pisateľskej“ vášni som sa stala súčasťou banskobystrického rómskeho literárneho klubu ROLIK a niektoré moje diela boli vydané aj knižne, v slovensko-rómskych zbierkach.

Veľmi rada sa učím nové slová v angličtine a španielčine, absolvovala som aj rozličné prednášky z romológie pre lepšie pochopenie ľúbozvučnej rómčiny. Aj práve preto moje kroky viedli na Karlovu Univerzitu v Prahe, na odbor Romistiky. 

Vo voľnom čase sa na dobrovoľníckej úrovni venujem divadlu, v rómskom divadelnom klube v Banskej Bystrici. Venujeme sa nielen tvorbe komediálnych predstavení, ale aj témam ako rómsky holokaust (ROMANO PORAJMOS), či histórii rómskeho národa. Popri týchto aktivitách som stihla úspešne absolvovať ZUŠ v hre na husle, voľný čas si rada vypĺňam aj hudbou.

Som tiež aktívnou dobrovoľnou rómskou poradkyňou v programe Vnímaví pre zraniteľných v neziskovej organizácii EDUMA, kde pomáham tvoriť most medzi adoptovanými rómskymi deťmi a ich „nerómskymi“ adoptívnymi rodičmi. 

Popri škole občas doučujem anglický jazyk, alebo pomáham v komunitnom centre ako animátorka pre deti, príležitostne pracujem aj v detských táboroch. Popri prekladateľstve by som sa v budúcnosti rada venovala vzdelávaniu mládeže.