Absolventi

Veronika Ďuďová

Som Veronika a raz budem slávna divadelníčka. Som členkou divadla DIK, s ktorým hrám po celom Slovensku a na Hviezdoslavovom Kubíne rok čo rok vyhrávam 1.miesto. Som jednoducho rodený talent. Spolu s kamarátom divadelníkom sme napísali nejedno vlastné predstavenie. Ako skautka pracujem s malými dievčatami a učím ich prežiť v ťažkých podmienkach. Sama viem, čo ťažké podmienky sú. Rodičia by nám radi dali všetko, čo nám na očiach vidieť, ale nie je to možné. Ocino pracuje v Michalovciach a mamina je nezamestnaná. Snažím sa byť samostatnejšia a popri všetkých svojich činnostiach brigádujem v Pastoračnom centre pre Rómov v Čičave. Okrem toho, že som nadaná, som zároveň šikovná v škole. Bez prijímacích skúšok ma zobrali na UPJŠ v Košiciach. Láka ma povolanie učiteľky, chystám sa študovať slovenský jazyk a dejepis. Avšak, na to, aby som mohla deťom poskytnúť vzdelanie, sama potrebujem to vysokoškolské, ktoré si v momentálnych podmienkach nemôžem úplne dovoliť. Ideálnym riešením by bol darca, ktorý by pomohol nielen mne, ale tiež ďalším generáciám, ktorým pôjdem vzorom či už ako učiteľka alebo herečka.