Dobrovoľníctvo

Počas roka pripravujeme množstvo aktivít. Na to, aby sme ich perfektne zvládli potrebujeme predovšetkým podporu ľudí ako si ty. Ak rád organizuješ, baví ťa komunikácia s ľuďmi, máš dobré nápady alebo dokážeš niečo, vďaka čomu sa naše projekty stanú zaujímavejším, prihlás sa medzi dobrovoľníkov Divých makov! Garantujeme ti množstvo nezabudnuteľných zážitkov a nových priateľov.

Aktuálne otvorené projekty pre dobrovoľníkov

Hľadáme dobrovoľníkov, ktorí by nám pomohli pri organizácii festivalu Cigánsky Bašavel!

Máš chuť pomôcť našim deťom? Pomôž nám zorganizovať multižánrový open-air festival rómskej kultúry a umenia, ktorý sa uskutoční v auguste 2016 (presný dátum bude zverejnený na jar). Bašavel sa vždy nesie v duchu spájania (štýlov, ľudí, umelcov, etník, či krajín).

Aby sme mohli privítať ešte viac hostí, radi uvítame pomoc dobrovoľníkov a všetkých, ktorí sa k nám pripoja. Aj ty sa takto môžeš stať súčasťou nášho tímu a byť priamo vo víre skvelej nálady a pozitívnej energie.

Každý dobrovoľník bude mať zabezpečenú celodennú stravu, pitný režim a dostane jeden voľný vstup na festival pre svojho priateľa alebo známeho.

Ak máš chuť pomôcť a máš aspoň 15 rokov, napíš nám na zrodakova@divemaky.sk a my Ti zašleme dotazník dobrovoľníka 🙂

Kto je vlastne dobrovoľník?

Je to fyzická osoba, ktorá na základe svojho slobodného rozhodnutia bez nároku na odmenu vykonáva pre inú osobu s jej súhlasom v jej prospech alebo vo verejný prospech dobrovoľnícku činnosť založenú na svojej schopnosti, zručnosti alebo vedomosti a spĺňa podmienky ustanovené zákonom, ak dobrovoľnícku činnosť:

a)    vykonáva mimo svojich pracovných povinností, služobných povinností a študijných povinností vyplývajúcich jej zo zákona, z pracovnej zmluvy, zo služobnej zmluvy, zo študijného poriadku alebo z iného obdobného pre neho záväzného dokumentu,

b)    nevykonáva pre orgán alebo funkcionára právnickej osoby, ktorej je členom, zamestnancom, žiakom alebo študentom,

c)    vykonáva mimo svojho podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti.

Dobrovoľník vykonáva dobrovoľnícku činnosť na základe zmluvy o dobrovoľníckej činnosti.