Novinky a príbehy

Stáž v Pixel Federation

Vďaka našim darcom sa nám v Divých Makoch darí pomáhať nadaným deťom rozvíjať svoje talenty a zvyšovať tak ich šancu uplatniť sa v odbore, o ktorý majú záujem. Významná je ale aj kooperácia so zamestnávateľmi a firmami, v ktorých by naši absolventi po ukončení štúdia mohli realizovať svoje nápady. Jednou z takých firiem je aj Pixel Federation, ktorú oslovila myšlienka kampane Prijateľní.sk . 

Ide o vytváranie reálnych pracovných príležitostí pre záujemcov z rómskych komunít. Na základe tejto spolupráce firma Pixel Federation ponúkla našim dvom máčikom Dominike a Miškovi možnosť zúčastniť sa jednodňovej stáže. V tento deň dostali príležitosť zažiť atmosféru úspešnej firmy, ktorá sa venuje vývoju a publikovaniu free-to-play hier. Táto oblasť je pre našich štipendistov zaujímavá a chceli by sa v nej ďalej rozvíjať. Tešíme sa, že sme mohli našim štipendistom sprostredkovať takúto pracovnú skúsenosť a veríme, že aj vďaka nej budú o krok bližšie k naplneniu svojichsnov. Prečítajte si, čo na stáž povedali naši štipendisti:

Miško:

„Pre mňa osobne stáž v Pixel federation bola veľmi prospešná. Samostatná stáž bola príjemná a náučná, vďaka stáži som mohol nahliadnuť do zákulisia tvorby mobilný hier a priučiť sa tvorbe vizuálu, animácii a efektov čo úzko súvisí s mojím štúdiom. Pre mňa ako dizajnéra a grafika bolo veľmi užitočné vidieť čo všetko zahŕňa práca vo veľkej firme a najmä spolupráca v tíme. Bola to obohacujúca skúsenosť.“

 

 

Dominika:

„Stáž v Pixel Federation mi ukázala, čo všetko sa skrýva za mobilnými hrami a koľko veľa práce a hodín je za zopár kliknutím, ktoré my urobíme, keď si ich sťahujeme. Mohla som nahliadnuť do takej úspešnej firmy a cítiť dynamiku, ktorá v nej vládne. Táto skúsenosť mi rozšírila obzory v oblasti, v ktorej som iba laik a som vďačná, že som mohla navštíviť a na deň sa udomácniť v Pixel Federation.“