Deti

Valéria Rusňáková

Vek: 15 Talent: športový talent – atletika Štipendium: 1 430 €

Som Valéria Rusňáková a pochádzam zo Sirka, kde navštevujem aj základnú školu. Momentálne končím 7. ročník. Už od malička sa venujem všetkým športom – florbal, bedminton, vybíjaná a atletika. Môj tréner hovorí, že mám okrem talentu aj neskutočnú vytrvalosť a túžbu byť najlepšia. Nevzdávam sa ani tam, kde by to už iní vzdali. Moje heslo je: „Keď nevládzeš, tak pridaj.“ 

Bývam s mamou a otcom v malom byte v ubytovni. Mám ešte štyri sestry. Otec pracuje v Bratislave, chodieva na týždňovky na pomocné práce, zatiaľ čo mama je doma s mladšími sestrami. 

Roky som chodila na krúžok detskej atletiky a po jeho skončení som sa začala venovať hlavne behom na stredné a dlhšie vzdialenosti. Môj najlepší čas v behu na 2 km je 7:08.84, ktorý som dosiahla v roku 2022 na behu Revúckym chotárom. Nebehám však kvôli zlatým medailám, ale pre radosť. 

Okrem športu sa venujem aj škole. Mám dobré známky a bezchybnú školskú dochádzkou. Rada by som pokračovala v štúdiu na nejakej strednej športovej škole v rámci Slovenska. Rodičia bohužiaľ nemajú finančné prostriedky na to, aby ma v športe podporovali. Potrebovala by som hlavne financie na pokrytie výdavkov spojených so športom, ako je športové oblečenie, cestovné náklady na súťaže, správnu výživu a v prípade prijatia na strednú športovú školu aj peniaze na internát.