Darovať štipendium

Keď talent nestačí...

Rómske deti z Divých makov pochádzajú výlučne zo sociálne znevýhodneného prostredia. Majú dobré výsledky, chcú na sebe pracovať, avšak generačná chudoba a sociálne znevýhodnenie ich obmedzujú v rozvoji svojho talentu aj vzdelania. Aj napriek túžbe niečo dokázať by boli ich šance bez pomoci Divých makov a darcovskej podpory veľmi nízke. 

Štipendijný program Divých makov

Každé dieťa Divých makov má vypočítaný individuálny rozpočet na školský rok – štipendium, z ktorého sú mu hradené potreby na rozvoj špecifického talentu a vzdelania (hudobný nástroj, tanečný či športový odev, internát, ZUŠ, školské potreby, cestovné). Štipendiá finančne pokrývajú individuálni darcovia, ktorým budúcnosť týchto detí nie je ľahostajná.

Darca ako nádej na lepšiu budúcnosť

Rozhodli ste sa stať darcom konkrétneho štipendistu? Prezrite si galériu detí, ktoré čakajú na Vašu podporu. Vybranému štipendistovi môžete finančne pokryť celé alebo čiastočné štipendium. Ako darca od nás budete dostávať polročné a koncoročné správy o podporovanom dieťati, informácie o jeho aktuálnom živote a prosperovaní, školské výsledky, fotografie, vyjadrenie mentora a štipendijného koordinátora.

Deti, ktoré hľadajú darcu

Podajte pomocnú ruku dieťaťu, ktorého talent a príbeh je blízky Vášmu srdcu, a pomôžte mu vykročiť smerom k lepšej budúcnosti! Ak sa rozhodnete podporiť jedného z našich štipendistov, 
pre bližšie informáci nás kontaktujte na divemaky@divemaky.sk