Chcem byť mentor

Úvod do mentoringu

Každé dieťa Divých makov má prideleného svojho mentora/mentorku, s ktorým sa pravidelne stretáva, a zdieľa s ním dôležité životné kroky, ale aj každodenné radosti či starosti. Mentor štipendistu motivuje v dobrých výsledkoch vzdelania a v rozvoji talentu, buduje s ním profesionálny, zároveň blízky vzťah. Mentori zvyčajne pochádzajú z blízkeho okolia bydliska štipendistu, prípadne z priľahlého mesta/obce. Našim mentorom poskytujeme školenia s profesionálnymi lektormi, taktiež Manuál mentoringu Divých makov, ktorý obsahuje základné informácie o tom, ako je mentorskú činnosť potrebné vykonávať.

Aká je úloha mentora Divých makov?

– Vybudovanie profesionálneho no zároveň blízkeho vzťahu so štipendistom. Motivácia k rozvoju jeho/jej potenciálu a dôraz na význam vzdelania v rámci uplatnenia sa v budúcnosti.

– Osobné stretnutia s prideleným štipendistom na pravidelnej báze, raz/dvakrát do mesiaca. Taktiež pravidelný telefonický kontakt, prípadne komunikácia cez sociálne siete. Miesto, čas a aktivity počas stretnutia sú vo Vašej spoločnej réžii (návšteva doma, prechádzka, kultúra, športové aktivity).

Krátky report a spoločná fotografia z každého stretnutia so štipendistom pre naše občianske združenie.

– Pravidelný kontakt s rodinou a triednym učiteľom, aby ste mali prehlaď o výsledkoch a prostredí štipendistu.

– Písanie polročnej a koncoročnej správy pre darcu, ktorý finančne podporuje Vášho prideleného štipendistu. Správa obsahuje vysvedčenie dieťaťa, vyjadrenia učiteľov, a zhrnutie zmien v jeho živote.

– Zúčastnenie sa na školeniach, ktoré sa konajú 2x do roka. Školenia vedú odborní lektori, a sú plne hradené našim občianskym združením (ubytovanie, strava, cestovné).

Chceš sa stať mentorom?

Ak máš viac ako 20 rokov a skúsenosti v práci s mládežou, pošli nám svoj životopis a motivačný list na divemaky@divemaky.sk.

Mentoring je práca na DOPČ, finančná odmena je symbolická.