Online formulár pre darcu

Váš príspevok bude využitý na potrebné náklady spojené so štúdiom a rozvojom talentu dieťaťa. Často je dôležitá najmä starostlivosť zo strany mentora, ktorý dbá na pravidelnú školskú dochádzku a s dieťaťom hovorí aj o jeho výsledkoch. Vďaka vám – darcom deti navštevujú umelecké krúžky, či stredné školy, zúčastňujú sa rôznych súťaží, workshopov, majú potrebné školské pomôcky. Prosíme, ak viete o niekom, kto je ochotný pomôcť, dajte nám o ňom vedieť. Každý darca dostane presný rozpočet na aktuálny/nasle­dujúci školský rok a svoj príspevok môže splatiť v 2 splátkach. Darcom nemusí byť len jednotlivec, ale aj firma či skupina priateľov.

ĎAKUJEME!!!! Paľikerav!

Error: Contact form not found.

 

Týmto žiadam o zaradenie do databázy programu Divé maky a súhlasím s použitím mojich osobných údajov v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Darcovský formulár (*.pdf súbor na stiahnutie)