Informácie pre darcu

Každé dieťa si vyžaduje osobitú starostlivosť. Preto aj finančná podpora závisí od mnohých faktorov (vek dieťaťa, druh navštevovanej školy, miesto, kam dieťa dochádza na danú aktivitu, prostriedky na rozvoj talentu…). Na konci profilu každého dieťaťa je preto uvedený rozpočet, takže ste informovaní, ako budú využité vaše peniažky.

Vy, ako darca, si vyberiete dieťa, ktoré chcete podporovať. Nasleduje uzavretie darovacej zmluvy. Podpisom zmluvy a uhradením danej sumy pre dieťa sa stávate darcom minimálne na 1 školský rok.

Finančné prostriedky, ktoré darca poskytne pre dieťa, sú pod dohľadom administrátora, ktorý dieťaťu uhrádza aktivity a je hlavným prostredníkom medzi darcom a dieťaťom. Tiež berie zodpovednosť, aby sa financie dostali na podporu potrebných aktivít a boli využité pre potreby dieťaťa.

Týmto spôsobom prispievate a pomáhate dieťaťu k rozvoju jeho talentu aj vzdelania. Nielen financie ženú dieťa vpred. Preň je veľká motivácia už len to, že oň niekto prejavil záujem a má snahu mu pomáhať. Ako darca svojou individuálnou podporou formujete pozitívny postoj dieťaťa k vzdelávaniu.

Každé dieťa musí dodržiavať pravidlá, ktoré sú stanovené vo Všeobecne-záväzných podmienkach programu. Mentori dohliadajú na deti, aby tieto pravidlá dodržiavali a zároveň im zabezpečujú vhodné podmienky pre rozvoj talentu a vzdelania. Pravidelne navštevujú rodinu a informujú administrátora ako sa dieťaťu darí.

Darca je pravidelne informovaný o úspechoch a pokrokoch podporovaného dieťaťa. V prípade záujmu môžu byť vo vzájomnom kontakte. Záujem o bližšie spoznanie dieťaťa musí prejaviť vždy ako prvý darca.