Správna rada

silvia-skpr (1)

Mgr. Silvia Kušnírová
členka správnej rady – zodpovedá za strategické smerovanie, obsahové napĺňanie stanov organizácie a fundraising
silvia@skpr.sk 

Silvia majitelkou PR agentúry SKPR STRATEGIES, ktorá sa okrem full-servicu pre firmy ako Amazon, Microsoft, AVON, Alo diamonds či Bencik Culinary Group, venuje cielen podpore charitatívnych projektov a projektov firemnej filantropie.

bkohutikova

Mgr. Barbora Mistríková
predsedníčka správnej rady – zodpovedá za finančný a personálny manažment, správu organizácie a fundraising
bmistrikova@divemaky.sk

Vyštudovala som PdF UK v Bratislave, odbor sociálna práca. V rokoch 2003 – 2005 pracovala v Slovenskej Humanitnej rade na projekte sociálnej asistencie pre utečencov v rámci projektu financovaného zo zdrojov UNHCR. V septembri 2005, po oslovení Vladislavou Dolníkovou, som začala pracovať v PRO DONUM, najskôr ako koordinátorka programu Divé maky, o rok neskôr ako riaditeľka. Na jeseň v roku 2008 spolu s Vladislavou Dolníkovou a Martinom Krajčím založila občianske združenie Divé maky, kde opdn vtedy pôsobí ako správkyňa.

Aviary-Photo_130863562860508532-1

Ing. Mária Potočárová Rybaričová
člen správnej rady s senior manager Divých makov, o.z.

mpotocarova@divemaky.sk

Na práci v Divých makoch ma oslovilo to, že ide o skutočnú pomoc skutočným deťom, ktorých osudy boli často ťažké a zložité, ale aj napriek tomu, dokázali zabojovať, využiť svoj potenciál a s pomocou Divých makov na sebe zapracovať a spraviť veľký posun vpred. Je krásne dať v živote niekomu šancu a vidieť ako Vám rastie pred očami a vyvíja sa. Som vďačná za to, že môžem byť pri tom, že môžem byť súčasťou tímu, ktorý pomáha tieto životné šance deťom dávať a robí to s radosťou.