Sidónia Ševčíková

Sidónia Ševčíková

Koordinátorka štipendijného programu

Práca v Divých makoch je pre mňa naplnením sna robiť zmysluplnú prácu, kde môžem pomáhať skutočným ľuďom a vidieť ich úsmevy na tvári. Nemám rada sociálnu nespravodlivosť, prečo by mal niekto len na základe toho, kde sa narodí, byť neprijateľný? Myslím si, že práve vytváraním vhodných podmienok môžeme odstraňovať sociálne nerovnosti, a to presne Divé maky robia. Podporou vzdelávania detí nepomáhame len tým konkrétnym deťom, ale vytvárame pozitívne vzory pre celú komunitu.