Chcem byť tútor

Úvod do tútoringu

  • V Divých makoch nám nesmierne záleží na dobrých výsledkoch našich štipendistov. Jednou z podmienok na zotrvanie v našom štipendijnom programe sú prosperujúce výsledky detí, a práve preto sme zrealizovali projekt Tútoring, prostredníctvom ktorého sú štipendisti individuálne doučovaní v problematických predmetoch.
  • Tútori (doučovatelia) zvyčajne pochádzajú z blízkeho okolia bydliska doučovaného štipendistu, prípadne z priľahlého mesta/obce. Najčastejšie sa jedná o doučovanie predmetov detí na základnej a strednej škole, predovšetkým v predmetoch ako matematika, fyzika, chémia, slovenský jazyk, či cudzie jazyky. Dopyt je aj po doučovaní odborných, hudobných predmetoch.

Podmienky, odmena a úloha tútora:

– VŠ vzdelanie v potrebnom odbore, alebo aktuálne štúdium VŠ v predmete, ktorý sa týka doučovania, alebo SŠ štúdium s výbornými výsledkami v danom predmete

– Doučovanie dieťaťa 4 krát do mesiaca v pomere jedna vyučovacia hodina a jedna prípravná hodina týždenne, spolu 8 hodín mesačne. (Jedno dieťa/jeden predmet).

– Výkaz práce raz do mesiaca ( výkaz bude obsahovať odučené hodiny aj prípravné hodiny)

– Skúsenosť práce s mládežou je výhodou

– Tútoring je práca na dohodu o pracovnej činnosti, mzda je symbolická

Chceš sa stať tútorom?

Pošli nám svoj životopis a motivačný list na divemaky@divemaky.sk