Chcem byť dieťa divých makov

Podmienky na prijatie:​

 • Vek od 8 do 16 rokov
 • Sociálne slabé pomery (vyplníte v prihlasovacom formulári)
 • Dobré školské výsledky a dochádzka
 • Výnimočný talent v oblastiach ako hudba, spev, tanec, výtvarné umenie, dramatické umenie, šport, študijné výsledky, cudzie jazyky, informatika a iné.

Ako sa prihlásiť do Divých makov?

 1. Vyplňte a vytlačte prihlasovací formulár alebo kliknite a vyplňte prihlasovací formulár online. Vaše prihlášky do Divých Makov môžete posielať  od 01. 02. do 31. 03. 2024
 2. Priložte školské výsledky (vysvedčenie zo ZŠ a ZUŠ, diplomy a pod.)
 3. Priložte ukážku talentu (výkres, spevácky, hudobný, tanečný, dramatický alebo športový záznam na CD alebo DVD, prípadne zašlite emailom na divemaky@divemaky.sk)
 4. Priložte krátky životopis (príbeh dieťaťa, plány, sny, ciele a dôvod prečo potrebuje štipendium)
 5. Priložte minimálne jednu referenciu od triedneho učiteľa či učiteľa ZUŠ (v súčasnej dobe nie je povinná)
 6. Prihlasovací formulár spolu s prílohami zašlite na adresu (neplatí v prípade on-line podania):                                    Divé maky, o. z.
  Na Riviére 2
  Bratislava 841 04
  Slovenská republika

Čo Ťa čaká po podaní prihlášky do Divých Makov?

 • Po uzavretí prihlášok komisia vyberie najtalentovanejšie deti, ktoré spĺňajú všetky podmienky na prijatie. O výsledkoch budeme všetkých uchádzačov informovať do štrnástich pracovných dní.
 • Keď Ťa prijmeme do nášho štipendijného programu, vypočítame Ti individuálny rozpočet na celý školský rok. Z tohto rozpočtu budú hradené potreby na rozvoj Tvojho špecifického talentu a vzdelania (hudobný nástroj, tanečný či športový odev, internát, ZUŠ, školské potreby, cestovné).
 • Po tom, ako Ti bude určený individuálny rozpočet, začneme hľadať darcu, ktorý Ťa bude podporovať a finančne Ti pokryje rozpočet. 
 • Systém Tvojej podpory začne od nového školského roka. Taktiež získaš mentora, ktorý sa Ti bude venovať na pravidelnej báze. Bude Ťa motivovať, zdieľať s Tebou dôležité životné kroky, ale aj každodenné radosti či starosti. Mentor bude našu organizáciu pravidelne informovať o Tvojich potrebách, školských výsledkoch či zmenách v Tvojom živote.
 • Počas celého roka budeš mať možnosť zúčastňovať sa rozvojových aktivít, workshopov, letného kultúrno-vzdelávacieho tábora Letná akadémia či festivalu Cigánsky Bašavel, kde budeš mať možnosť prezentovať svoj talent.