Novinky a príbehy

Spoločne sme vyzbierali 7 076 €

Všetkým ľuďom, ktorí nás podporili počas našej Donio kampane by sme sa chceli z celého srdca poďakovať. Každé zdieľanie, príspevok, či poslané euro – každá pomoc, akokoľvek veľká alebo malá nám pomohla, aby sme vyzbierali našu cieľovú sumu a tým aj naplnili celú výzvu. Vďaka vám budeme vedieť pomôcť ešte väčšiemu počtu talentovaných detí!

Vyzbieraná suma bude použitá na vzdelanie a rozvoj našich štipendistov a štipendistiek. Krásnych 7 076 € pokryje náklady na cestovné, krúžky alebo školské pomôcky pre 35 detí na celý školský polrok!

Bez vašej pomoci by sme to nikdy nedokázali, preto sme Vám nesmierne povďačné. Každý jeden a každá jedna z Vás prispela k tomu, aby bol tento svet aspoň o niečo lepší.

Pomáhať má zmysel!