Charitatívna aukcia 12.9.2023

Daniel Radič

Vek: 23 Talent: Hra na violončelo Štipendium: 1 870 €

Moje meno je Daniel Radič a k hudbe mám blízko od útleho detstva, keďže ma k nej viedol otec, ktorý je učiteľom huslí a violy. Denne hrám na violončelo niekoľko hodín. Už odmalička robím všetko pre to, aby som sa stal svetoznámym hudobníkom.

Som rád, že som sa vďaka môjmu úsiliu dostal na konzervatórium v Košiciach. Počas celého štúdia som všetok voľný čas venoval škole a hre na violončele, aktívne som sa zúčastňoval interných aj verejných koncertov v rámci sólovej a komornej interpretácie.

Pochádzam z Banskej Bystrice, bývam s rodičmi a sestrou v 1-izbovom byte. Mamina je dlhodobo práceneschopná kvôli vážnym zdravotným problémom. Otec je učiteľom hry na husliach a viole na Konzervatóriu J. L. Bellu a na ZUŠ v Banskej Bystrici.

Finančná situácia našej rodiny nie je priaznivá. Bez finančnej podpory Divých makov by bolo moje štúdium v Brne na JAMU takmer nemožné. Darca mi prostredníctvom Divých makov finančne pokrýva moje nákladné štúdium, internát, cestovné a učebný materiál, tiež umelecké potreby ako struny, sláčik či údržbu nástroja. Som veľmi rád, že už roky patrím do komunity Divých makov, ktorá mi pomáha v hudobnom aj v osobnostnom rozvoji a že som vďaka Makom spoznal plno priateľov s rovnakými ambíciami na každoročnom vzdelávacom tábore Letná akadémia a na festivale Galaprogram Divých makov.