Regionálni mentori

Eperješi

Matúš Eperješi
mentor programu pre Košický kraj

Vyštudoval som regionálna geografiu, rozvoj regiónov a európsku integráciu na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského. Po štúdiu som si aj vďaka mnohým a rôznorodým pracovným skúsenostiam zdokonalil svoje jazykové, komunikačné a organizačné schopnosti, a to tak doma, ako aj v zahraničí. Pri výučbe a vedení diplomových prác, počas doktorandského štúdia, som sa zdokonalil v empatii, spoľahlivosti i asertivite.

Svoju profesionálnu kariéru som začal ako učiteľ na základnej škole, neskôr, počas doktorandského štúdia, aj ako učiteľ na vysokej škole. Práca s deťmi a študentmi ma veľmi bavila a napĺňala. Dávala mi iný pohľad na svet, ako mi teraz dávajú moje mentorčatá, ktoré sú svojim spôsobom tiež výnimočné. V živote je potrebné mať cieľ a tento v tejto práci s deťmi mám. Mám rád keď človek napreduje a keď neprekračuje na jednom mieste. Len tak sa môže rozvíjať a ísť príkladom aj pre iných. Nie je nič krajšie ako šťastie a spokojnosť v očiach detí, ktoré sú tým jediným požehnaním pre tento svet.

Aviary Photo_130873867168668711Božena Tokárová
mentorka programu pre Prešovský kraj

Som absolventka Prešovskej univerzity, Pedagogickej fakulty s dlhoročnou praxou v rómskej komunite v rámci Košického a Prešovského kraja. Pracovala som v Centre voľného času s deťmi a mládežou ako vedúca záujmových útvarov a folklórneho súboru, kde pôsobím aj v súčasnosti. Taktiež som pôsobila aj ako pedagogický asistent na ZŠ. Ako terénny sociálny pracovník, lektorka v národných projektoch a konzultantka pre MŠ som mala možnosť pôsobiť v rôznych lokalitách a odovzdávať svoje skúsenosti iným. Práca na Úrade splnomocnenca pre RK ma posunula vpred, hlavne prácou v administratíve a v novej pozícii facilitátorky. Momentálne pôsobím ako odborný pracovník v komunitnom centre a v NDI, kde sa snažím rozvíjať osobnosť rómskych detí, mládeži aj dospelých a ukázať im správnu cestu. Mojou záľubou je rómska kultúra- hudba, spev a tanec tieto sa aj snažím šíriť prostredníctvom vytvárania možností pre ich prezentáciu širokej verejnosti.

Aviary Photo_130927371880754201Jana Gajdošíková
mentorka programu pre Banskobystrický kraj

Študovala som sociálnu pedagogiku v Banskej Bystrici, momentálne aj pôsobím ako sociálny pedagóg. Vo voľnom čase dobrovoľníčim – vediem výtvarné dielne pre hendikepovaných, venčím psíky z útulku, pôsobím tiež ako lektorka ľudskoprávnej organizácie v projekte Fairplay, členka neformálnej skupiny ž i a r o v k y, s ktorými sa veselo snažíme hľadať identitu mesta, v ktorom s rodinou žijeme.

Milujem avokádo a bylinkový čaj, radosť mi spraví čokoľvek vlastnoručne vyrobené a nákup v kreatívnych potrebách alebo papiernictve, oddýchnem si v prírode, nemusí to byť žiadna turistická vysilovka, stačí sa niekedy len tak posadiť na lúku alebo ísť na šípky, ale aj dobrý film v kine je to, čo ma poteší, rada fotím a čítam a učím sa niečo nové.


Aviary Photo_131213498730113332Milena Tokárová

mentorka programu pre Prešovský kraj

Študujem na Dubnickom technologickom inštitúte, odbor Učiteľstvo ekonomických predmetov 4. rok. Počas štúdia som absolvovala viacero školení zameraných na prácu s deťmi z MRK. Pôsobím ako pedagogická asistentka v materskej škole. Pracovala som taktiež ako lektorka osvetového  programu pre MPC. Vďaka spolupráci s organizovaním tradičných či jednorazových podujatí, festivalov a spoluprácou s  Cvč  Sečovce, viacerými OZ  ktoré sa zapájali do súťaži a akcií som nadobudla bohaté  skúseností s prácou s deťmi a dospelými z MRK. Som presvedčená, že dobre zorganizovanými a naplánovanými zaujímavými aktivitami, záujmovou činnosťou je možné prilákať deti, mládež a dospelých a zaučiť ich do sveta kultúrno–spoločenského života a skvalitniť tak život ľudí z MRK.

Práca s deťmi a mládežou pre mňa znamená prínos nie len v profesionálnej, ale aj v osobnej oblasti.

Deti potrebujú pocit že sú jedinečné, výnimočné. A to im môžem poskytnúť aj vďaka programu mentorovania v Divých makoch.

K mentorstvu pre Divé maky ma vedie to, že takýto vzťah poskytuje priestor pre otvorenosť, dôveru, výmenu skúseností, vzájomné obohatenie, pomoc a podporu.

 

GolskáTatiana Golská
mentorka programu pre Nitriansky kraj

Momentálne som v treťom ročníku na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, kde študujem odbor sociálne služby a poradenstvo. Už od detstva som inklinovala aj k umeniu čomu sa venujem vo svojom voľnom čase. Počas druhého ročníka som praxovala v lokalite Orechov dvor v Nitre, kde som pracovala s rómskymi deťmi. Túto prácu som si zaľúbila, pretože som sa prostredníctvom nej veľa naučila o deťoch, aj o sebe. A hlavne ma naštartovala k tomu, aby som poslala prihlášku do Divých makov. Tento projekt ma svojou filozofiou veľmi zaujal. Prácu v projekte beriem ako cenné skúsenosti do budúcnosti a hlavne aj formovanie seba samej. Páčia sa mi možnosti, ktoré Divé maky ponúkajú. To, že môžem byť pre zverené dieťa oporou, bútľavou vŕbou, motivovať ho, dôverovať si navzájom a budovať s ním vzťah je úžasné, pretože sa mi páči, keď môžem byť pre niekoho iného užitočná a odovzdať moje skúsenosti ďalej. Zároveň je to však aj veľkou zodpovednosťou avšak sa teším a verím, že moja práca bude pre deti, kolegov a celý tým Divých makov užitočná.

Aviary Photo_131181359590145417Ján Smolka

mentor programu pre Prešovský kraj

Vyštudoval som odbor Rekreológia na Fakulte telesnej kultúry Univerzity Palackého v Olomouci. Špeciálne som sa počas štúdia zameriaval na zážitkovú pedagogiku, manažment životného štýlu a doplnil som si vzdelanie pedagogickým minimom. V súčastnosti učím na Základnej škole v Spišskom Štvrtku a som triedny učiteľ 8.B triedy. Sem som sa dostal vďaka programu Teach for Slovakia, ktorého súčasťou som od roku 2015.

Moje záľuby sú príbehy v akejkoľvek podobe, stav plynutia, hra, humor, absurdita a mystifikácia.

Na Divých makoch ma fascinuje práca s cieľavedomými mladými a talentovanými Rómami, ktorí majú šancu zmeniť status quo, ktorý na Slovensku máme.