Darujte 2 %

Prečo sú pre nás Vaše 2% dôležité?

 

Darujte 2% Divým makom

Divé maky sú o šanci na úspech a vzdelanie pre nadané rómske deti a mládež zo sociálne znevýhodnených rodín. Našou víziou je vychovávať vzdelanú rómsku generáciu, ktorá bude vedieť riešiť problémy svojej komunity a môže byť pozitívnym príkladom. Aj Vaše 2% dajú možnosť našim Divým makom rozkvitnúť. Svojimi 2% z daní darujete životnú šancu deťom, ktorým ich rodinné alebo sociálne podmienky nedovoľujú rozvíjať svoj talent. Vaša podpora im dokáže doslova zmeniť život, čo dnes vidíme na stovkách úspešných príbehov. Poukázaním 2% z Vašich daní nám pomôžete pokračovať v našej práci.  Týmto rozhodnutím  prispejete k realizácií projektov, ktoré predstavujú pre deti v programe Divé maky konkrétnu životnú šancu. A lepšie vyhliadky do budúcnosti pre nás všetkých.

 

Pomôžte talentom zažiariť!

Know-how je jednoduché. Dávame príležitosť na vzdelanie a rozvoj nadaným rómskym deťom. Podporujeme deti prostredníctvom štipendijného programu , organizujeme vzdelávacie pobyty, systematicky a dlhodobo zvyšujeme ich motiváciu pomocou individuálnej práce a pozitívnych vzorov vzdelaných terénnych pracovníkov, umelcov, darcov a dobrovoľníkov. Finančne im pomáhame, aby mohli študovať, rozvíjať svoj talent a reprezentovať Slovensko na rôznych súťažiach a vystúpeniach. Za 13 rokov práce sme vďaka našim darcom spolu podporili už 480 detí. Mnohé z nich sa dokázali úspešne zaradiť do spoločnosti, študujú na stredných a vysokých školách, dostali angažmán v divadle, dokázali sa presadiť ako umelci, budúci lekári, či učitelia. Študenti a absolventi z Divých makov chcú pomáhať ďalším deťom získať šancu na vzdelanie a lepšiu budúcnosť. Pomôžte nám tvoriť novú generáciu Rómov – vzdelanú, sebavedomú a hrdú.

 

Ako môžete poskytnúť 2% z Vašich daní?

2% z daní môžete poukázať v daňovom priznaní, ktoré je potrebné podať do 31.3.2020Podrobnejšie informácie o lehotách a postupe ako poskytnúť 2% z Vašich daní nájdete aj na http://rozhodni.sk/poukazatel . Tu si môžete stiahnuť predvyplnené tlačivo našej organizácie na poukázanie 2% z Vašich daní za rok 2019:

Predvyplnene tlačivo

V daňovom priznaní prosím uveďte nasledovné údaje o prijímateľovi na poukázanie podielu zo zaplatenej dane z príjmov:

 

Obchodné meno: Divé maky
IČO/SID: 421 35 435
Právna forma: Občianske združenie
Sídlo: Pod Kobylou 12, 841 10 Bratislava

DIČ: 2022681133
IBAN: SK95 1100 0000 0026 2376 3337

Pozrite si video, čo znamená pre talentované rómske deti šanca, ktorú vďaka Vašim 2% môžu dostať!