Michaela Zuzelkova

Michaela Zuzelková

Junior manager

V mojej práci v Divých makoch sa stretli všetky faktory, ku ktorým mám odjakživa pozitívny vzťah – rómska kultúra, umenie a pomoc deťom. Mojím snom je vytvoriť „most“ medzi Rómami a majoritou, pretože verím, že sa navzájom plnohodnotne inšpirujeme a dopĺňame, čím tvoríme dokonalý celok. Preto ma veľmi teší, že našou prácou aktívne pomáhame nadanej rómskej mládeži, búrame predsudky a prezentujeme menšinu, ktorej kultúra je mimoriadne obohacujúca pre celú spoločnosť.