Margaréta Khuriová

Margaréta Khuriová

Koordinátorka dobrovoľníkov

Práca s rómskou mládežou je pre mňa veľmi obohacujúca, a nepochybne pomáha búrať v prvom rade moje vlastné predsudky. Verím, že šírením svojich pozitívnych skúseností s Rómami pomáham tvoriť ich reálnejší obraz v spoločnosti, a že sa ako študentka etnológie aktívne zúčastňujem zmien v našej krajine. Som veľmi rada, že pracujem v priateľskom kolektíve, kde spoločne prispievame k budovaniu novej generácie vzdelaných Rómov, ktorí sú prínosom pre svoju komunitu aj pre celú spoločnosť.