Záverečná správa 2015

Zverejnený Publikované v: Uncategorized

Záverečná práva z Verejnej zbierky občianskeho združenia Divé maky   Názov: Divé maky Sídlo: Pod Kobylou 12, 84110 Bratislava IČO: 42135435 Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu: Mgr. Barbora Kohútiková Web stránka: divemaky.sk Bankové spojenie: Tatra banka Číslo účtu verejnej zbierky:  SK1911000000002924837379 Osoba zodpovedná za vykonanie verejnej zbierky: Mgr.Barbora Kohútiková   Podľa zákona […]

Záverečná správa 2014

Zverejnený Publikované v: Uncategorized

Záverečná správa z Verejnej zbierky občianskeho združenia Divé maky   Názov: Divé maky Sídlo: K Lomu 5, 81103 Bratislava IČO: 42135435 Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu: Mgr. Barbora Kohútiková Web stránka: divemaky.sk Bankové spojenie: Tatra banka Číslo účtu verejnej zbierky:  SK1911000000002924837379 Osoba zodpovedná za vykonanie verejnej zbierky: Mgr.Barbora Kohútiková   Podľa zákona č. […]

Verejná zbierka 2016

Zverejnený Publikované v: Uncategorized

Záverečná správa z Verejnej zbierky občianskeho združenia Divé maky   Názov: Divé maky Sídlo: Pod Kobylou 12, 841 10 Bratislava IČO: 42135435 Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu: Mgr. Barbora Kohútiková Web stránka: divemaky.sk Bankové spojenie: Tatra banka Číslo účtu verejnej zbierky:  SK611000000002948006916 Osoba zodpovedná za vykonanie verejnej zbierky: Mgr.Barbora Kohútiková   Podľa […]