2%

BEZ 2% TO NEJDE!

Za štrnásť rokov podporilo o.z. Divé maky stovky mimoriadne nadaných rómskych detí zo sociálne znevýhodneného prostredia, ktorým sa vďaka štipendijnej podpore zmenil život. 

Na vizuáli našej kampane môžete vidieť štipendistu Divých makov, baletného tanečníka Romana Všetičku (14). Romana nedávno prijali na prestížne tanečné konzervatórium do Bratislavy, a účinkoval už v niekoľkých baletných predstaveniach v SND. Bez finančnej podpory a výťažku z 2% by však uskutočnenie jeho snov nebolo možné.

Darovaním Vašich 2% z daní podporíte nielen štipendiá, ale aj realizáciu projektov a aktivít, ktoré predstavujú pre rómske deti v Divých makoch životnú šancu na lepšie vzdelanie a rozvoj talentu.

Na čo prispejete?

Štipendiá

Každé dieťa má individuálny rozpočet na školský rok z ktorého sa uhrádzajú potreby na rozvoj špecifického talentu a vzdelávania (hudobný nástroj, tanečný odev, internát, zuš, školské potreby).

Mentoring

Individuálna práca vyškolených mentorov, ktorí deti motivujú a posúvajú vpred na pravidelnej báze.

Tútoring detí

Odborné doučovanie detí v problematických predmetoch. Každé dieťa musí mať dobré výsledky, aby v našom programe mohlo zotrvávať!

Neformálne vzdelávacie aktivity

Formovanie osobností a talentov detí prostredníctvom projektov ako multižánrový festival Cigánsky bašavel, umelecké workshopy či vzdelávací tábor Letná akadémia.

Ako môžete poskytnúť 2% z Vašich daní?

2% z daní môžete poukázať v daňovom priznaní. Postup krokov sa mierne líši podľa toho, či 2 % z dane chce poukázať fyzická osoba (zamestnanec, alebo osoba, ktorá si sama podáva daňové priznanie) alebo právnická osoba.Informácie ako poskytnúť 2% z Vašich daní nájdete na www.rozhodni.sk .

Bohužiaľ, kvôli administratívnej chybe sme boli tento rok vyradení z prijímateľov 2%. Vzniknutá situácia nás veľmi mrzí, ale teší nás že nám pomocnú ruku podala nezisková organizácia Raná starostlivosť, cez ktorú nám môžete poukázať svoje 2% z daní. V prípade že ste nám už 2% poukázali, môžete požiadať Daňový úrad o zmenu alebo podať opravné daňové priznanie kde vyplníte údaje n.o. Raná starostlivosť. Prosíme Vás o zaslanie informácie na email divemaky@divemaky.sk, že ste nám darovali Vaše 2%, aby sme váš dar vedeli identifikovať. 

Tu si môžete stiahnuť predvyplnené tlačivo s údajmi n.o. Raná starostlivosť na poukázanie 2% z Vašich daní za rok 2019.

Údaje n.o. Raná starostlivosť, kam nám môžete poukázať 2% z daní

Obchodné meno (názov): Raná starostlivosť, n.o.
Právna forma: nezisková organizácia
Súpisné/orientačné číslo: 7711/6
Adresa: Tbiliská 7711/6, 831 06 Bratislava
IČO: 3788 6410 (do kolónky v tlačivách sa zarovnáva sprava)

Prosíme Vás o zaslanie informácie na email divemaky@divemaky.sk, že ste nám darovali Vaše 2%, aby sme váš dar vedeli identifikovať. 
Ďakujeme.

Pozrite si video, čo znamená pre talentované rómske deti šanca, ktorú vďaka Vašim 2% môžu dostať!